0458 00222

për porositë dhe dërgesën

Deklarata e privatësisë

Piruni mund të mbledhë dhe të përdorë informacion për përdoruesit e tij. Informacioni identifikues i një personi mund të përfshijë çdo informacion që përdoruesi e jep në mënyrë të vullnetshme, e përdor ose e jep për përdorimin e shërbimeve nga faqja Piruni.al. Piruni mbledh dhe përdor informacione për qëllimet e paraqitura në Termat dhe Kushtet, si dhe për t’i ofruar produkte dhe/ose shërbime të reja përdoruesit (falas ose me pagesë); për të ofruar shërbime dhe/ose produkte të palëve të treta; për promocione, për organizimin e lojërave, pyetësorëve, anketave, për personalizimin e shërbimeve sipas preferencave të klientëve; për qëllime statistikore dhe të tjera. Duke u regjistruar për të përdorur shërbimet, përdoruesi pranon të marrë mesazhe tregtare nga Piruni.

Piruni merr përsipër të mos bëjë publik asnjë informacion personal për përdoruesit e tij dhe të mos i japë asnjë informacion palëve të treta - autoriteteve qeveritare, kompanive, individëve dhe të tjerë, me përjashtim të rasteve kur:

  • 1. Ka marrë miratimin e shprehur të përdoruesit gjatë regjistrimit ose më vonë;
  • 2. Dhënia e informacionit është e nevojshme për realizimin e interesave ligjore të Pirunit ose një pale të tretë të cilës i janë dhënë informacionet, me përjashtim të rastit kur këto interesa prevalojnë mbi interesat e përdoruesit me të cilin lidhen të dhënat;
  • 3. Informacioni kërkohet nga organet ose zyrtarët e shtetit, të cilët sipas legjislacionit në fuqi kanë të drejtë të kërkojnë dhe të mbledhin informacione në përputhje me procedurat ligjore;
  • 4. Në raste të tjera, të parashtruara në çështje gjyqësore.

Ke pyetje?

PËRDOR
LIVE CHAT

Jemi online nga ora 10:00 deri në orën 23:00

Të premtojmë se informacioni yt personal është i mbrojtur. Çdo transaksion në faqen tonë të internetit trajtohet sipas standardeve më të fundit të industrisë për transaksione me kartë krediti të sigurta online.

Pse ju nevojitet numri im i telefonit?

Na nevojitet për të të kontaktuar në rast problemesh me porosinë ose nëse duhen sqarime të mëtejshme.


min.
Ora e dërgesës

Lek
Çmimi minimal shërbim taxi

Për të përfunduar porosinë duhet të regjistrohesh ose të bësh login në llogarinë tënde.

Karroca jote është bosh

Fut qytetin dhe lagjen
në mënyre që t'ju shfaqim restorantet që ju mund të porosisni.
Ju lutemi, vendosni Rrugën për Dërgesë, në mënyrë që t’ju tregojmë restorantet ku ju mund të porosisni.