0458 00222

për porositë dhe dërgesën

Dërgesa

Dërgesa bëhet nga restoranti ose nga një kompani e specializuar transporti.


Çmimi i dërgesës

Çdo restorant përcakton çmimin e vet të dërgesës, në varësi të vlerës së porosisë dhe distancës së restorantit nga adresa ku do të dërgohet porosia.


Koha e dërgesës

Mund ta shohësh orarin në të cilin restoranti kryen dërgesa në cepin e djathtë lart të faqes mbi meny. Në 90% të porosive ushqimi arrin brenda 50 minutave, ose edhe më shpejt.


Ushqim që merret me vete

Mund të porosisësh ushqim që merret me vete dhe ta marrësh porosinë vetë duke vajtur në restorant kur je rrugës për në shtëpi ose për në zyrë. Në këtë rast nuk paguan çmimin e dërgesës, por vetëm vlerën e ushqimit të porositur.

Ke pyetje?

PËRDOR
LIVE CHAT

Jemi online nga ora 10:00 deri në orën 23:00

Të premtojmë se informacioni yt personal është i mbrojtur. Çdo transaksion në faqen tonë të internetit trajtohet sipas standardeve më të fundit të industrisë për transaksione me kartë krediti të sigurta online.

Pse ju nevojitet numri im i telefonit?

Na nevojitet për të të kontaktuar në rast problemesh me porosinë ose nëse duhen sqarime të mëtejshme.


min.
Ora e dërgesës

Lek
Çmimi minimal shërbim taxi

Për të përfunduar porosinë duhet të regjistrohesh ose të bësh login në llogarinë tënde.

Karroca jote është bosh

Fut qytetin dhe lagjen
në mënyre që t'ju shfaqim restorantet që ju mund të porosisni.
Ju lutemi, vendosni Rrugën për Dërgesë, në mënyrë që t’ju tregojmë restorantet ku ju mund të porosisni.